Lesssuggestie 3: Arthur Japin

Eén van de aanwezige auteurs op de Dag van de Literatuur 2019 is Arthur Japin. Met behulp van een videoregistratie van een interview met Japin en bijbehorende lessuggestie kunt u gelijk aan de slag met de voorbereiding op de Dag van de Literatuur in de klas.

In het interview vertelt de schrijver heel veel over zijn leven en dat zijn levenservaringen altijd een belangrijke rol spelen in de verhalen die hij schrijft.

In de eerste opdracht ga je in tweetallen het hele interview bekijken en beluisteren, dit doe je twee keer. Na de tweede keer maak je individueel een korte biografie over Arthur Japin gebaseerd op datgene wat je gehoord hebt (dus niet wat je eventueel al weet!). Vergelijk beiden biografieën en ervaar of jullie anders geluisterd hebben en dus een ander beeld van de schrijver gekregen hebben.

In de tweede opdracht probeer je met je partner van de eerste opdracht een alinea te schrijven gebaseerd op een ware gebeurtenis. Het einde van de alinea moet een andere groep aansporen om het verhaal verder te vertellen. Jullie alinea moet dus bij anderen gevoelens en gedachten losmaken zodat het verhaal verder verteld wordt.

De tweede opdracht is gebaseerd op Japins commentaar dat het einde van een boek vaak een beginpunt vormt voor een volgend verhaal. Japin maakt dus eigenlijk een open einde waarin hij voor zichzelf weer een mogelijkheid creëert om verder te schrijven. Veel van zijn verhalen zijn bovendien gebaseerd op dingen die echt zijn gebeurd.

In een variant van de tweede opdracht schrijft de hele klas een “short story” gebaseerd op een eerste alinea. Het verhaal groeit steeds verder: de eerste groep schrijft een tweede alinea, de tweede groep een derde alinea, etc. Interessant zou zijn als iedere groep op een ander blad zou schrijven hoe zij denken dat het verhaal verder zou moeten verlopen. De resultaten kunnen in een nabespreking tot discussies leiden.

Deel deze pagina:

Lessuggesties