Lessuggestie 2: Adriaan van Dis

Eén van de aanwezige auteurs op de Dag van de Literatuur 2019 is Adriaan van Dis. Met behulp van een videoregistratie van een interview met Van Dis en bijbehorende lessuggestie kunt u gelijk aan de slag met de voorbereiding op de Dag van de Literatuur in de klas.

Bekijk het interview met Adriaan van Dis met de klas. In het interview geeft Van Dis onder andere aan hoe hij taalontwikkeling beleeft en hoe hij hierover denkt. Kun je een aantal van zijn reacties beschrijven? Hoe beleven jullie in de klas taalontwikkeling? Vergelijk de taal die jij spreekt met die van je ouders en maak een overzicht van veranderingen die zijn opgetreden.

Taalontwikkeling heeft invloed gehad op de manier van schrijven van Van Dis. Bekijk eens een boek van Adriaan van Dis en probeer een aantal kenmerken te vinden die zijn beleving van taalontwikkeling (zoals in het interview aangegeven) bevestigen.

Van Dis geeft in het interview ook aan aan dat in het buitenland veel meer in oude taal wordt gelezen dat in Nederland. Denk aan Shakespeare in Engeland en Goethe in Duitsland. Vind een vergelijkbaar Nederlands stukje literatuur. Bekijk de tekst en vergelijk de gebruikte taal met de taal van vandaag. Wat zijn de verschillen? Zou je zelf ook een stukje in de oude taal kunnen schrijven?

Deel deze pagina:

Lessuggesties